Zoomify - już piętnaście lat na polskim rynku!
 

Od 2003 roku staramy się zaznaczyć naszą obecność na polskim rynku rozwiązań IT rozwijając i ulepszając nasze produkty.


Technologia Zoomify
 

Technologia Zoomify umożliwia kompletną obróbkę obrazów o bardzo dużych rozdzielczościach włączając w to konwersję, publikację oraz przeglądanie obrazów. Produkty Zoomify wykorzystują takie same metody przetwarzania danych, lecz różnią się między sobą dodatkowymi funkcjami dostosowanymi do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.

 

Jak działa technologia Zoomify Image Streaming? Uwolnij Piksele!

 

Firma Zoomify, Inc. jest producentem oprogramowania wykorzystującego technologię umożliwiającą prezentację w Internecie różnych rodzajów obrazów, włączając w to obrazy satelitarne o wysokiej rozdzielczości, zdjęcia lotnicze, mapy cyfrowe, zdjęcia mikroskopowe, jak i każdy inny rodzaj danych cyfrowych, zapisanych w formacie rastrowym. Narzędzia Zoomify służą do zarządzania i dystrybucji ogromnymi obrazami rastrowymi przez sieć Internet (Intranet) o relatywnie małej przepustowości po stronie Klienta. Technologia Zoomify umożliwia kompletną obróbkę obrazów o bardzo dużych rozdzielczościach włączając konwersję, publikację oraz przeglądanie obrazów. Produkty Zoomify wykorzystują takie same metody przetwarzania danych, lecz różnią się między sobą dodatkowymi funkcjami dostosowanymi do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.


Możliwości:
 

Szybka, niezawodna, interaktywna prezentacja rastrów w najwyższych rozdzielczościach w przeglądarce internetowej. Pełna interaktywność: zbliżanie, oddalanie, obracanie w czasie rzeczywistym, wyszukiwanie obiektów: POI, HotSpots, Adnotacji. Publikowanie w Internecie zdjęć o niespotykanej dotąd jakości i rozdzielczości.

- możliwość umieszczania plików w różnych popularnych formatach (jpg, tiff, png) o wielkości od MB do GB
-
wysokie rozdzielczości
- tworzenie prezentacji panoramicznych interesujących obiektów

- pełna interaktywność: zbliżanie, oddalanie, obracanie, pomiary, itd.

- możliwość nanoszenia na bitmapę punktów aktywnych oraz adnotacji

- interfejs dla użytkownika ułatwiający nawigację po obrazach


Przykładowe zastosowania:
 

- publikacja fotografii cyfrowej
- mapy internetowe

- zdjęcia satelitarne i lotnicze - ortofotomapy

- rozrywka

- turystyka

- kryminalistyka i ubezpieczenia

- publikacje naukowe

- medycyna (mikroskopia cyfrowa)

- aukcje internetowe

- wizualizacja zbiorów muzealnych

- biblioteki internetowe

- prezentacje interaktywne

 

Działanie technologii Zoomify Image Streaming

Konwerter zawarty w każdym produkcie Zoomify automatycznie tworzy wiele kopii przetwarzanego obrazu w wielu rozdzielczościach - warstwach, zaczynając od rozdzielczości obrazu źródłowego aż do miniatury (thumbnail). Następnie każda warstwa jest dzielona na wiele małych kawałków tiles (tryb mozaikowania). Wszystkie kawałki z każdej warstwy są przechowywane w katalogu jako pliki JPEG lub utworzony zostaje jeden nowy plik (jest to opcjonalna metoda nazwana "Zoomify Image Tile"). Wszystkie kawałki obrazu są odpowiednio indeksowane. Kawałki obrazu tiles są zorganizowane w strukturę piramidy zaczynając od miniatury thumbnail poprzez kolejne warstwy, aż do najwyższej rozdzielczości.

Zoomify Image Format (ZIF) pozwala na przechowywanie i publikację obrazów o wysokiej rozdzielczości zajmujących powierzchnię dyskową liczoną w gigabajtach w postaci jednego pliku z rozszerzeniem ZIF. Przekonwertowanie obrazu do formatu Zoomify Folder to nawet kilkaset tysięcy plików (tiles) JPG. Format ZIF pozwala na znacznie wydajniejsze zarządzanie plikami (obrazami) oraz przestrzenią dyskową serwerów.
Podczas oglądania przekonwertowanego rastra Zoomify Image Viewer lokalizuje, udostępnia i wyświetla na życzenie klienta tylko wybrany fragment obrazu. Skutkuje to dużym przyśpieszeniem procesów wyświetlania rastrów na komputerze klienta.


Dlaczego technologia Zoomify jest szybka?

Inteligentne konwertowanie obrazu. Konwerter obrazu został zaprojektowany tak, aby zminimalizować czas oczekiwania na kolejną porcję obrazu poprzez zaawansowane zarządzanie pamięcią podręczną.

Wydajny dostęp do danych - dane, których nie widzisz, nie są dostarczane (doładowywane). Technologia image streaming udostępnia i wyświetla tylko wybrany fragment obrazu o odpowiedniej rozdzielczości.

Tylko wyselekcjonowany przez użytkownika fragment obrazu jest przesyłany i wyświetlany na ekranie monitora. Stąd bierze się szybkość pracy serwera i aplikacji. Oznacza to, że Klient czeka tylko na ten fragment obrazu, który chce wyświetlić w danej chwili. Nie ma więc potrzeby pobierania poprzez Internet na komputer Klienta całego obrazu. Aplikacja Klienta może interaktywnie wybierać, powiększać i oddalać interesujący go obszar. Wydajne zarządzanie danymi - nie występuje doładowywanie raz dostarczonych fragmentów obrazu.

Zoomify Image Streaming. Rozdzielczość na żądanie! Zoomify wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię, aby umożliwić najszybszy dostęp do obrazów o wysokiej rozdzielczości przy minimalnych wymaganiach odnośnie przepustowości łączy internetowych oraz zasobów serwerowych.